Basisschool, Antwerpen, 2010
IEA ism META architectuurbureau


Het ontwerpteam IEA&META Utd. benaderde deze complexiteit op zo veel mogelijk verschillende niveau's, steeds in relatie tot elkaar en zonder de samenhang te vergeten, en stelt hierbij helderheid en diepgang voor.
Helderheid, zowel qua ruimtelijke structuur als in de bouwkundige structuur. Een belangrijk element hierbij is het gebruik van grote vierendeelliggers die de site overspannen en structureren. Door deze heldere structuur wordt het gebouw ook erg leesbaar en bruikbaar en wordt het bouwproces bijzonder controleerbaar.
IEA&META Utd. stelt een diepe positie van de grote sportzalen voor. Dit heeft tal van voordelen, o.a. op het vlak van energie en akoestiek, maar laat ook toe de vooropgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden te respecteren. De architectuur biedt tevens een aantal 'meerwaarden', zoals bijzondere ruimten, boeiende zichten en extra open ruimten.