Antwerpen, 2007-2008

Na een vroegere renovatie van de achterliggende feestzaal (1993), ontwierp IEA nu de renovatie van het voorgebouw van het gildenhuis van H. Hart parochie. Naast de herinrichting van de les- en vormingslokalen, een conferentieruimte met winterkapel en het cafe, werden ook 2 gevels volledig hertekend. Het ontwerp is gebaseerd op een energiestudie en beoogt een zeer sterke reductie van het warmteverlies en van de opwarming. Door het verkleinen van de gevelopeningen op de verdiepingen tot de essentiele behoeften (qua daglicht, ventilatie, zichten, zoninval) werd de interne functionaliteit van de lokalen verhoogd. Op het niveau van de straat werd een maximale openheid en transparantie voorzien, wat het publieke karakter van het cafe versterkt. Door de 'blinde' zijgevel te betrekken vormt het geheel nu een volume dat een bouwblok afwerkt.De vormentaal van kruisende smalle raamstroken, de vertaling van deze energiestudie, beoogt tegelijk een versterking van het visueel karakter en de ambities van de lokale gemeenschap om opnieuw een (h)erkenbaar cultuur- en ontmoetingscentrum en een feestplek te worden voor mensen en verenigingen van allerlei slag, zowel uit de buurt als daarbuiten.

Foto's: Christophe Engels