Kleuterschool, Lennik, 2011-2017

IEA i.s.m. PLUSoffice

In Lennik stelt IEA en PLUSoffice Utd. een zeer realistische aanpak voor, waarbij de gefragmenteerde,verbrokkelde en weer aangebreide structuren van de lokale ruimtelijk context (een zgn patchwork) worden aangewend als basis voor een 'open-school-concept': net zo flexibel als een schoolgemeenschap is moeten omgaan met haar patrimonium, zal zij in de toekomst kunnen omgaan met haar nieuwe gebouwen. Het inplantingsconcept voorziet immers in drie nieuw te bouwen delen (secundair, basis, sport&cafetaria) die zich inpassen in het bestaande, licht hellende landschap, maar die ook nieuwe uitbreidingen, koppelingen, begroening, opdelingen, groei en zelfs krimp toelaten. Deze open school wordt architecturaal vertaald in een Patchwork 2.0 -patroon dat op verschillende niveau's en schalen (landschap, gevel, interieur, meubel) een verschillende invulling krijgt, en toch voor een open samenhang zorgt.