Industrieel bedrijfsgebouw & woning, Kruibeke, 2009-2010

Op een industrieel terrein in Kruibeke werd een ontwerp gemaakt dat onderdak biedt aan meerdere bedrijfsruimten, met bestemming opslag, magazijn, kantoren en een woning. Het gebouw telt een gelijkvloerse verdieping met hoge ruimten voor opslag, met uitzondering van 2 delen waar een verdieping wordt voorzien. Aan de zuid-oostzijde: een deel met gelijkvloerse kantoorruimte, kantoor- en personeelsruimten op de verdieping. Aan de westzijde: hier wordt de woning voorzien op de eerste etage, met een inkomzone aan de noordzijde.Op vele industrieterreinen in Belgie is het toegestaan dat de bouwheer van een loods voor zichzelf ernaast ook nog een woning bouwt. In plaats van deze ruimtelijke typologie te volgen werd ervoor gekozen om de woning te integreren in de industriele doos zelf. Dit conceptuele uitgangspunt leverde een aantal 'positieve' resultaten op: zeer compact gebouw, minder belasting van de grond, meer ruimte voor groenintegratie, een interessante clash tussen verschillende programma's,een verfrissende beeldentaal. Niet tegenstaande er verschillende architecturale stijlen, vormen, plantypes en sferen worden gecombineerd wordt het gebouw wel als een architecturaal geheel geconcipieerd. Het bouwvolume is 64m diep bij 32,5 meter breed en 8 meter hoog. Rondom rond wordt een open groenzone met bomen voorzien waarin parking en ontsluitingswegen zijn opgenomen. De structuur is een staalskelet en de gevels zijn opgebouwd uit een betonnen antracietkleurige plint met daarboven gris witte aluminium sandwichpanelen. Drie gevels van de woning, op de eerste verdieping (westzijde), zijn uitgevoerd in klassiek gevelparament met bruinrode baksteen (type pastorie stijl). Zij vormen een 'inpandig' terras. Een vierde gevel van de woning bestaat uit een modernistisch raam. Het ontwerp integreert zich perfect in de bestaande omgeving van het bedrijventerrein en past binnen de ruimtelijke morfologie van de gebouwde volumes in de buurt. Niettegenstaande heeft het een wat bevreemd karakter die bij passanten verschillende vragen oproept.